Archiv pro rubriku: Letní tábor 2021

Tady Vám budeme den po dni přinášet zpravodajství z našeho letního tábora.

Úterý, 6. 7.

 • Ráno si přispáváme, včerejší večer byl dlouhý.
 • Bez rozcvičky jdeme rovnou na snídani.
 • Obloha je jako vymetená, vypadá to na parný den.
 • Dopoledne se odehrává v družstvech – opět jsou využity lodě, hrají se hry v lese, střílíme z luku, koupeme se. Sluníčko přikládá pod kotel.
 • Odpoledne všechny skupiny oblékají své dresy, pod olympijskou vlajkou zpíváme hymnu a jsme zvědavi, co nás během prvního olympijského zápolení čeká.
 • Z dáli od řeky se ozývá rytmická hudba, děti se běží podívat. Na jedné kánoi k nám připlouvají 4 divoši z Indonésie, divoce na nás gestikulují, jejich řeči však nerozumíme.
 • Některé děti napadá, že by mohla být řeč o vlajkách, než se ale stihneme rozkoukat, utíkají divoši s vlajkami všech skupin do lesa.
 • To si děti nenechají líbit a pustí se za nimi.
 • Divoši nás přijeli pozvat na jejich tradiční sport Mušlovanou, jsou ale rozezleni, že nerozumíme jazyku jejich kmene. Než nás zasvětí do tajů Mušlované, musí si děti po lese nasbírat co nejvíce kamenů a štítů, které později budou potřebovat. Získá je ale jen ten, kdo prokáže vůli naučit se Kauri jazyk. Děti procvičují paměť, sbírají potřebné materiály, získávají zpět své vlajky.
 • Je horko, před kláním v Mušlované se všichni ochladíme v Nežárce. Posíleni svačinou se pak odebíráme do lesa za téčko, kde hra probíhá.
 • Děti loví a chrání získané mušle, prchají před obránci, soutěží s šamany, nejcennější mušli se snaží získat od mořské panny. Každý tým musí vymyslet, čím ji okouzlit, aby jim mušli vydala.
 • Hra se zdařila, divoši jsou spokojeni, třeba se jejich národní sport jednou opravdu stane olympijským.
 • V závěru dne nás pozvou na návštěvu svého olympijského domu, k tomu je třeba ale náležitý oblek.
 • Po večeři proto skupiny vytvářejí jeden pánský a jeden dámský divošský kostým.
 • Ty pak skupiny prezentují v olympijském domě, divoši oceňují hlasitým „Majaja!“ – díla všech skupin se líbí.
 • Na úplný závěr na oplátku děti učí divochy náš tanec ze slavnostního zahájení.
 • Tím je náš den u konce, zítra nás čeká první celodenní výlet na kole, večerku proto vyhlašujeme o něco dříve než obvykle, nikdo neprotestuje, všichni se těší do postelí.
 • Ani my moc neponocujeme, domlouváme cíle výletů a taky uléháme.

Odkaz na fotky.

Pondělí, 5. 7.

 • ­Nový den vítají některá družstva rychlou koupelí v řece.
 • Po snídani zahajujeme přípravy na Jemčinské olympijské hry, které mají být večer slavnostně zahájeny.
 • Děti si připraví akreditační dotazníky a jen co se otevřou brány akreditačních kanceláří, předstupují před úředníky a vyřizují akreditaci na OH. Úředníci ověřují některé v dotaznících uvedené výkony, není to zadarmo.
 • Současně je otevřena i akreditace na paralympiádu, děti si vyzkouší být v kůži slepých a němých sportovců, vedou si dobře, je jim udělena akreditace i na paralympijské zápolení.
 • Ještě slepé se podle zvuků rozdělují do pěti soutěžních skupin zastupujících všechny kontinenty.
 • A pak už se tvoří – názvy skupin, vlajka, dresy v barvách kontinentů, olympijské medaile.
 • Děti malují barvami, fixami, stříhají, šijí, každý se podílí, jak umí.
 • Po poledním klidu se scházíme na program v družstvech – nejmladší dvě družstva vyzkouší lodě, starší jedou na kole k lesnímu rybníku Vydýmač, všichni se koupou, hrají hry na louce či v lese.
 • Večerní chvilku pro sebe využívají děti k míčovým hrám.
 • Pak pokračujeme v započaté dopolední práci – dokončují se dresy, vlajky, aby vše bylo připraveno na slavnostní zahájení Her.
 • Součástí slavnostního ceremoniálu klasických OH bývají kromě nástupu výprav z účastnických zemí také různá taneční a kulturní vystoupení.
 • Máme pro děti překvapení – pod vedením tanečníků Růži a Naty se celý tábor společně učí krátké taneční vystoupení. I počáteční taneční skeptici se postupně uvolňují, všichni se s úsměvem zapojují, všechna těla se vlní v rytmu hudby. Radost pohledět.
 • Na tábor se snáší soumrak, všichni se obléknou do vytvořených reprezentačních úborů a za tónů naší olympijské hymny nastupují na stadion.
 • Moderátoři Tichý a Mluvný vítají všechny sportovce i diváky, výpravy z jednotlivých kontinentů se nám představují – afričtí Masajové, američtí Senators, zástupci Evropy Jágrmajstři, z Asie Pikačaj a z australského kontinentu Tasmanisté. Všichni mají nejvyšší zlaté cíle.
 • Pak už je čas na taneční show. Je šero, baterky v rukách tanečníků dodávají vystoupení náboj.
 • V závěru tance se děti semknou ve tvaru olympijských kruhů.
 • Ctíme i další olympijské rituály – vztyčíme olympijskou vlajku, chystáme se zapálit olympijský oheň, to se ale nepovede, přibíhá sportovec s olympijskou pochodní – ta ale nehoří!
 • Co naplat, musíme se pro oheň vypravit na bájný Olymp. Tam však smí vystoupit jen ten, kdo prokáže týmového ducha a dobrou spolupráci. Pomocí baterek děti potmě hledají na louce reflexní lístečky, ze kterých skládají text, kudy dál.
 • Není to snadné, ale nakonec se zadaří, doputujeme na Olymp, kde děti od bohů získají Olympijský oheň.
 • Štafetově, každý chvilku, jej doneseme až do tábora, kde konečně zapálíme připravenou pochodeň a Jemčinské hry jsou kompletně zahájeny.
 • Zítra nás čeká první zápolení o body, jdeme se na to pořádně vyspat.
 • Dospěláci ještě dolaďujeme detaily herní etapy a i my se rychle odebíráme do postelí.

Odkaz na fotky.

Neděle, 4. 7.

 • Dobré první táborové ráno.
 • Každý den budou děti vítat ve družstvech krátkou hrou k probuzení těla i ducha.
 • Po snídani se scházíme v družstvech k prvním větším hrám, ukládáme a opečováváme kola tak, abychom na nich odpoledne mohli bezpečně poprvé opustit základnu. Stavíme oheň, abychom večer mohli slavnostně zahájit tábor.
 • Před obědem většina dětí vyzkouší teplotu řeky Nežárky – je osvěžující.
 • Odpoledne děti ověřují své cyklistické dovednosti při jízdě zručnosti. Všichni jsou zruční a vydávají se na první vyjížďku po blízkém okolí.
 • Cíle jsou různé – borůvky, koupání, hry v lese i terénní kros cestou necestou.
 • Všichni se opět setkáváme u večeře.
 • Děti mají chvilku pro sebe, potom na ně čeká první větší týmový úkol – každé družstvo připravuje kulturní příspěvek ke slavnostnímu ohni.
 • Po prvotním váhání to vypadá, že se chystají velkolepá díla. Těšíme se.
 • Ve 20:15 se scházíme v táborovém kruhu, zapalujeme slavnostní oheň, vztyčujeme vlajku, troubíme fanfáru.
 • ročník letního tábora Za poznáním a dobrodružstvím je oficiálně zahájen.
 • Zpíváme, nové děti dostávají Zpěvník – pamětník, zpíváme a zase zpíváme.
 • Písně prokládáme vystoupením jednotlivých družstev. Jsme svědky tanečních, básnických, i hudebních výkonů, táborovým kruhem zní baskřídlovka, kytara, nechybí ani akrobatické prvky. Děti nás mile překvapily, práce pod tlakem se zdařila a jsou na své výkony právem hrdé.
 • Večer rychle uběhl, mladší děti odcházejí do postelí o trochu dříve, starší ještě zpívají, dokud tábor nezahalí tma.
 • Pak už se do chatiček odebíráme všichni.
 • Nás ještě čeká hodně práce – zítra se vrhneme do olympijského dění. Nechte se překvapit.

Odkaz na fotky.

Sobota, 3. 7.

 • Nakládání na parkovišti v Letňanech bylo dlouhé, cesta na jih ještě delší.
 • Děti všechny kolony ale zvládly statečně a v pozdějším odpoledni, než jsme zvyklí, jsme všichni úspěšně dorazili na Jemčinu.
 • Po rychlé polívce, která všem žaludkům přišla vhod, jsme se vrhli na zabydlování chatiček a na táborové stavby. To máte: ohniště, hangáry na kola, díru na stožár, dřevo na oheň, maskovací sítě, …
 • Práci nám přerušila večeře, po krátkém odpočinku jsme se na to opět vrhli.
 • Děti už dobře vědí, co je třeba, každý přiložil ruku k dílu, vše bylo rychle hotovo, a tak jsme před slunce západem mohli poprvé usednout do táborového kruhu.
 • Klaplo to napoprvé. Vešli jsme se. Tleskáme si za dobře odvedenou práci.
 • Rozdělujeme děti do pěti družstev a následují první krátké hry a seznámení s kamarády a instruktory.
 • Po rychlé hygieně jdou děti na kutě a my usedáme k první poradě. Rokujeme, na mnoha chatičkách to brebentí, všichni si máme hodně co povědět.
 • Když základna utichne, jdeme do hajan i my.

Letní tábor „ZA POZNÁNÍM A DOBRODRUŽSTVÍM“ – 27. ročník BUDE

Základní informace k táboru:

Termín: od soboty 3. 7. do soboty 17. 7. 2021.

Znovu se vydáme do RS Jemčina = chatové středisko v tichém koutu na řece Nežárce.

Společně s Vašimi dětmi chceme znovu prožívat napětí a dobrodružství při hrách a soutěžích na souši, ve vodě, v klubovně.  Znovu chceme prožívat romantické chvíle u ohýnků při kytaře, pozorovat hvězdnou oblohu při usínání ve spacáku. Pěšky, na kolech či na lodích chceme poznávat další současné i historické zajímavosti v okolí základny. Chceme se setkat se starými kamarády, rádi poznáme kamarády nové. Program tábora je připravován pro každé počasí, je tvořen s ohledem na věk dětí, jejich schopnosti a dovednosti.

Cena tábora: 7.100,- Kč zahrnuje: ubytování v chatkách s lůžkovinami, dopravu dětí, přepravu kol a společného materiálu, stravování 5x denně + pitný režim, pojištění, půjčovné za materiál, vstupné do památek, odměny a ceny v soutěžích, upomínkové předměty, provoz doprovodného vozidla, technické zabezpečení programu ad.

Zálohu 1.000,- Kč uhraďte, prosím, do deseti dnů od potvrzení přihlášky na účet číslo 248112399/0800, který je veden u Čs. spořitelny – Praha 9. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte. Zaplatit můžete po dohodě osobně proti potvrzení. Potřebná potvrzení pro příspěvek od zaměstnavatele na vyžádání vystavíme.

Další informace týkající se doplatku, programu, zabezpečení tábora, potřebných věcí, času odjezdu a příjezdu a další včas obdržíte.

V případě, že bude pořadatel nucen zrušit konání tábora z důvodů vyšší moci, zejména změny nařízení a podmínek pro pořádání akce ze strany státu, stanoviska hygienických orgánů, místního úřadu apod. před jeho zahájením, nebo ukončit tábor předčasně z nařízení hygienika z důvodu výskytu infekce, platí pro vrácení zaplacených poplatků tato pravidla:

– zrušení tábora do 30. 6. 2021 – bude vráceno 100 % uhrazeného poplatku

– zrušení tábora v jeho průběhu, bude vrácena úměrná částka nevyčerpaná z uhrazené částky.

 

Nenechávejte přihlášky na poslední chvíli. Přihlášku najdete na stránkách SAM a spol. zde.

Zašlete ji zpět na adresu samaspol@seznam.cz.

 

Případné konzultace na tel. číslech 603 902 252 – Sam, 736 426 442 – Lucka.

 

Na setkání se těší Sam a spol.