Archiv pro rubriku: Letní tábor 2019

Tady Vám budeme den po dni přinášet zpravodajství z našeho letního tábora.

Pátek, 12. 7.

 • Prší, prší, jen se leje – posouváme budíček a jdeme rovnou na snídani
 • Dopoledne se naposledy scházejí družstva, hodnotíme, povídáme, ohlížíme se zpět za uplynulými 14 dny
 • Po obědě už se vrháme do práce – nakládáme kola do vleku, balíme hangáry, lana a další společný materiál
 • Slibovaný déšť se nám vyhýbá, to je dobře, vše balíme suché
 • Každý se zapojil, práce šla dobře od ruky
 • Po večeři začíná pršet a nám nezbývá, než vyčkávat. Do klubovny se nám nechce.
 • Vyplatilo se, ve čtvrt na devět se přežene poslední slejvák, obloha se vyjasňuje a my usedáme v táborovém kruhu
 • Každé družstvo vybralo jednoho člena, který má tu čest zapálit slavnostní oheň
 • Večer se nese v duchu vyhlašování – výsledků posledních her a soutěží, celkového pořadí v celotáborové hře, udělujeme Samálie 2019 – na ty jsou děti obzvláště natěšené
 • Slavnostní okamžiky prokládáme táborovými písničkami
 • V závěru se táborový kruh barví do modra – děti po družstvech dostávají nová „firemní“ trika
 • Táborový kruh je zahalen tmou, ještě chvíli pozpíváme, v závěru udělujeme několik tradičních provozních pokynů, a i když je vidět, že všem je dobře a odcházet se nikomu moc nechce, je čas jít do hajan
 • Děti rychle usínají
 • Dospěláci už nemusí nic chystat, klábosíme na lampárně, také pro sebe hodnotíme další táborový ročník
 • A už zase prší, to to pěkně vyšlo
 • Dobrou noc

P.S. Připomínám, že zítra přijedeme mezi 15:00 – 15:30 na parkoviště do Letňan.

Odkaz na fotky.

Čtvrtek, 11. 7.

 • Opět se probouzíme do chladného rána
 • Po snídani se děti scházejí ve skupinách, aby doladily detaily svých divadelních představení
 • Makají s nebývalým nasazením, slavnostní galavečer totiž klepe na dveře
 • Některé skupiny zkoušejí i po obědě v rámci poledního klidu
 • Odpoledne měníme zaměření činnosti – probíhá program v družstvech s názvem „poslední šance“ – některá družstva ještě zdolávají lanové překážky, hrají se hry, někdo běží orienťák, někdo vyráží na kole
 • Po večeři se mezi hangáry objevuje opona, probíhají poslední generální zkoušky, táborem se nesou tři zvonění a je to tady – Galavečer Samálie 2019 je slavnostně zahájen.
 • Letos to budeme mít pestré – skupiny nebudou hrát stejný žánr, ale vybrali jsme pět nejvydařenějších z uplynulých ročníků a každá skupina jeden zpracovala
 • Postupně jsme svědky divadelního zpracování písničky Kláda, večerníčku Kanafásek, pohádky S Peklíčkem nejsou žerty, seznamujeme se s příběhem cirkusu Peklousek. Celý večer uzavřela pohádka hraná pozpátku – Pozpátková Šípenka.
 • Dobře jsme se bavili – hereckými výkony, nápaditostí, pohotovostí a humorem dětí. Pokud jsme laťku předchozích ročníků nezvýšili, minimálně jsme ji udrželi.
 • Na poslední dvě představení se sneslo šero, reflektory nasvícené jeviště a hra stínů umocňuje prožitek z večera
 • Potemnělou základnou se nese potlesk, který patří všem zúčastněným hercům, muzikantům, zpěvákům, režisérům, scénáristům…
 • Uklízíme kulisy, kostýmy, rekvizity, stahujeme i věci z verand chatiček, předpověď slibuje noční déšť
 • Děti uléhají do postelí, nás čeká dlouhý večer, je třeba se domluvit na nominacích a oceněních, všichni hráli dobře, ale cenu Samálie 2019 může převzít jen někdo – nechte se překvapit
 • Pro druhé družstvo je ještě připravena noční hra, kdy každý člen družstva přispívá svým dílem k záchraně pána lesů
 • Pán lesů je zachráněn a i my můžeme ulehnout. Předpověď nelhala, déšť dorazil, to se to bude spát…

Odkaz na fotky.

Středa, 10. 7.

 • Ranní obloha je zatažená, necháváme děti déle pospat, po budíčku a rychlé hygieně jdeme rovnou na snídani
 • Dopoledne se odehrává program v družstvech – nejstarší děti běží orienťák v přilehlém okolí základny, v permanenci je síť, pruženka, na louce se hraje softbal
 • Nejmladší družstvo otevírá krejčovský salon – děti šijí sukně, čelenky, plyšáky, tašky
 • Po poledním klidu se v táborovém kruhu objevuje ložnice. Není to ale Samova ložnice. S ručníkem na hlavě přichází z koupelny Lucka. Vzpomíná na bezstarostné časy, kdy si tábor užívala jako dětský účastník. Přijela k Samovi na návštěvu, aby dětem nachystali další táborové taškařice. Jenže – Sam neodpovídá – asi zase usnul…
 • Lucka jde tedy také do postele a už je to tady
 • Do táborového kruhu vbíhají dva středověcí zbojníci, chvíli se dohadují a pošťuchují, když tu se ozve královská fanfára. JEDE KRÁL! JEDE KRÁL!
 • Na scéně se objevuje Karel IV. Uklidňuje situaci a pozor, zjišťuje, že zbojníci jsou převlečené ženy. Vykazuje je z hradu a sen pokračuje.
 • Posouváme se v čase o několik století a několik táborových ročníků vpřed. Přichází mezi nás Alois Rašín, 1. československý ministr financí. Popisuje situaci v zemi a vtahuje děti do jejího poznání v jednotlivých krajích
 • Děti se po skupinách vydávají podle mapy na cestu, plní početní, logické úkoly a hádanky, řeší šifry, spolupracují na úkolech, které na ně cestou čekají
 • V závěru všichni obdrží pozvánku na hostinu
 • Ve slavnostně prostřené jídelně se ten večer schází vybraná společnost – Karel IV., Alois Rašín, Bílá paní z Landštejna, letuška z cesty expedice TUDOS, bohyně z Olympu, Miroslav Hanzelka. Nesmí chybět ani bába Vajlingová, která vítá hosty, pozvedá číši, a společně připíjíme na 25 let tábora Za poznáním a dobrodružstvím
 • Všechny obsluhuje nejstarší družstvo v jednotných úborech, stolujeme po skupinách
 • Po netradiční večeři mají děti tradiční chvilku pro sebe
 • Když všem slehne, vrháme se na dohrání rozehraných turnajů v přehazované a v kubbu – je to jedna z posledních možností, jak získat body pro svůj tým
 • Opět to vře na hřišti i v hledišti, hráči i diváci předvádějí skvělé výkony
 • Padá tma, je dohráno, předáváme službu, udělujeme pokyny na večer a k zítřku, z hřiště odcházíme rovnou do postelí
 • První družstvo v nich nepobyde dlouho, Karel děti budí, usedají do lodí a vydávají se na romantickou plavbu s loučemi po noční Nežárce doprovázenou tóny kytary
 • To už je pro dnešek opravdu všechno
 • Program na další den je jasný, proto i dospěláci spěcháme do hajan

Odkaz na fotky.

Úterý, 9. 7.

 • Ráno je chladné, a tak den vítáme všichni na souši
 • Po snídani se opět věnujeme důkladnějšímu úklidu
 • Když je hotovo, vrháme se do skupin k přípravě galavečera Samálie 2019
 • Děti vědí, že se rychle blíží, že prostoru na nácvik už moc nebude, berou to proto vážně
 • Jsme svědky prvních zkoušek, nácviku monologů a dialogů, hudebních doprovodů, vyrábějí se kulisy a rekvizity – každý je zaměstnán
 • Oběd máme dnes dříve, abychom si alespoň trochu vynahradili zrušený celodenní výlet
 • Po krátkém poledňáčku se chystáme na kolo, ke spokojenosti dětí volí všechna družstva stejný cíl, všichni míří různými cestami do Třeboně
 • Obloha se střídavě zatahuje a vyjasňuje, vypadá to na ideální počasí na výlet, nečeká nás žádné vedro
 • V půl druhé už základna zeje prázdnotou
 • Všem se daří vrátit se včas na večeři, první družstvo si návrat zpestřilo brodem řeky
 • Vše proběhlo v pohodě, všichni si výlet užili
 • Večer se po delší odmlce scházíme v táborovém kruhu u ohně, kromě zpěvu a kytar se táborovým kruhem nesou tóny baskřídlovky a ukulele, děti přispívají svým uměním do programu
 • Vyhlašujeme výsledky Jemčinských Samoher, večer příjemně plyne
 • Na táborový kruh se snesla tma, předáváme službu a děti odcházejí do postelí
 • Tedy kromě pátého družstva, které zůstává sedět v táborovém kruhu. Už během večera děti vytušily, že se něco chystá
 • První družstvo připravilo noční stezku, děti se na trase setkávají s řeckými bohy, u kterých plní různé úkoly. V závěru se s vládcem moří vydávají na kratičkou plavbu po noční Nežárce.
 • Mezitím základna utichá, postupně na hru vytahujeme z chatiček i starší děti, na které čekají o něco obtížnější úkoly
 • Před půlnocí už všechny děti oddychují ve svých postelích
 • Dospěláci ještě své myšlenky směřujeme k poslední táborové pětiročce, kterou máme před sebou
 • Den byl dlouhý, ale vydařený, ráno si zaslouženě trochu přispíme

Odkaz na fotky.

Pondělí, 8. 7.

 • Dobré ráno, určitě lepší než včera, noc byla klidná, všem už je zase dobře
 • Po tradičních ranních rituálech a snídani probíhá program v družstvech – softbal, hry na louce a v lese, lodě, nízká lana
 • Letos jsme pro děti nachystali novinku v podobě síťového tunelu – má úspěch, družstva se na něj proto opakovaně vracejí
 • Po poledním klidu se scházíme v táborovém kruhu, abychom opět nahlédli do Samovy ložnice a prožili s ním další jeho sny, tentokrát z táborové pětiročky 2010 – 2014
 • Zatímco Sam klidně oddychuje, přichází mezi nás Petr Vok z Rožmberka a připomíná částí svého dekretu, jak regentům a jejich družinám v létě 2011 svěřil část svého jihočeského panství
 • Za ním už přichází posel ze starověkého Řecka, přináší Olympijský oheň, který posílá kolem táborového kruhu – každý má tu čest jej chvíli podržet – vzpomínka na Olympijské hry, kterými jsme žili v roce 2012 na Benešovském Mlýně
 • V dnešním odpoledni se skupiny zúčastní 1. ročníku Jemčinských Samoher
 • Proto se odebírají na stadion Petra Voka, kde probíhají závody a soutěže ve štafetách, vrhu na cíl, rychlochůzi, skupinovém trojskoku, hodu mýdlem na čas a vajíčkem na dálku, na Nežáreckém kanále se odehrávají závody v kanoistice
 • Odpoledne má náboj, strhávají se i souboje mezi diváky o to, kdo bude vydatněji podporovat svůj tým, ozývají se skupinové pokřiky
 • Po večeři se scházíme v táborovém kruhu, na místě, které je svědkem všech důležitých táborových momentů. Jeden z nich se právě odehrává – Sam se loučí, poprvé v pětadvacetileté historii našeho tábora musí odjet dříve. Potlesk nebere konce, spontánně troubíme fanfáru, ještě spontánněji se děti na našeho náčelníka vrhají a hromadně ho objímají
 • Děti mají ještě chvilku pro sebe, potom se odebíráme do klubovny, abychom oživili další tradici
 • Noční přespávání na hradě Landštejn je už minulostí, tam ale začala naše promítání pod širým nebem, na kterou pak navázal biják v jemčinské klubovně
 • Volíme film, kterým to všechno začalo – Ať žijí duchové – na Landštejně měl sice své neopakovatelné kouzlo, ale v klubovně je zase lépe slyšet, jak si děti spokojeně pobrukují známé filmové melodie
 • Se soumrakem doznívají poslední tóny, ještě v klubovně rozdáváme druhou večeři, předáváme službu, udělujeme pokyny na další den a odebíráme se do chatiček
 • Děti rychle usínají, některé dokonce ještě před večerkou
 • Dospěláci v krátkosti dolaďujeme program na zítřek, ochladilo se, a tak tentokrát všichni zalézáme spát do tepla chatiček

Odkaz na fotky.

Neděle, 7. 7.

 • Ráno necháváme děti pospat, všem se to dneska hodí
 • Protože bacil zacílil i na dva naše instruktory, po zvážení jsme zrušili celodenní cyklovýlet a volíme odpočinkovější program počínaje poctivým úklidem a klidnou přípravou na Samálie
 • Některým dětem to bylo líto, ale myslím, že jsme zvolili správnou variantu
 • Postiženým se začíná postupně ulevovat
 • Prodlužujeme i polední klid, krátká vyjížďka na kole spojená s doplněním zásob dřeva a několika hrami nás opět uvedla do zaběhnutého provozního režimu
 • Po večeři se scházíme v táborovém kruhu, přidělujeme body za včerejší lovení zvěře
 • Poté se děti rozdělují do týmů a rozehráváme turnaj v Kubbu a přehazované
 • Nebyli jsme si úplně jisti, jak to děti vezmou, ale jak na hřišti, tak mezi diváky to skutečně vřelo
 • Jen neradi jsme turnaj s přicházející tmou přerušili, ale máme před sebou celý druhý týden
 • Ještě na hřišti předáváme službu, sdělujeme pokyny na večer a pro další den a děti odcházejí do chatiček
 • Nad lesem se vytahují černé mraky, možná že sprchne, ale to už budeme spát
 • My jsme ještě probrali podrobnosti k zítřejšímu dni a taky jdeme do postelí

Odkaz na fotky.

P.S. Jak jsem již avizoval, poprvé v pětadvacetileté historii musím letos odjet z letního tábora dříve. Proto se od úterý s případnými dotazy obracejte na Lucku, která vše přebírá. Telefon: 736 426 442. Dobrou noc i Vám.

Sobota, 6. 7.

 • Budíček a ranní rituály probíhaly na základně tradičním způsobem
 • Děti, které spaly na louce nedaleko základny, procitaly za malebných zvuků přírody a Michalovy kytary. Ze spacáků se jim moc nechtělo, zima jim ale nebyla a vypadaly spokojeně. Pro někoho to byla úplně první noc pod širým nebem v klidu přírody.
 • Po snídani, kterou jsem jim dovezl, zabalily pelíšky a nalehko se odebraly pěšky na základnu
 • Nikam nespěchaly, dopoledne byl program v družstvech, tudíž byl čas i na borůvky
 • Snídaně na základně probíhala tentokrát také trochu složitěji – prvnímu družstvu visela na statné borovici, každý se musel dostat ke své porci a na stromě se nasnídat. Druhé a třetí družstvo se se zavázanýma očima muselo dostat do venkovní jídelny a poslepu sníst svůj snídaňový příděl.
 • Kupodivu se všichni dobře najedli, a ještě si u toho užili dost legrace
 • Dopoledne jsme dokončili jednoduchými programy v družstvech
 • Po poledňáku se scházíme v táborovém kruhu, Sam, který ve spánku nemohl najít svoji postel, snil za chůze o Indiánech, o kterých četl jako malý kluk, a o Indiánském létu, které s dětmi prožil na letním táboře v roce 2008
 • Ve snech se zjevil velký náčelník i jeho bílý bratr, kontakt s nimi se však nepodařilo navázat, neboť Sam procitl do reality
 • Od indiána jsme ale dostali souhlas, že pokud na příslušných úřadech získáme povolení k lovu, můžeme si v jeho rezervaci zalovit
 • Nebylo to jednoduché – znáte úřady… Všem se to ale podařilo a všichni si tak mohli vyzkoušet lovit rysa, koně, divokou kočku, prérijního zajíce či ryby
 • Hádejte, kdo byl zvěří, ještě teď nás bolí nohy
 • Vše jsme stihli do večeře
 • Plánovaný večerní program nám narušil bacil, proto zklidňujeme a dáváme znovu prostor přípravě na galavečer Samálie 2019
 • V průběhu večera jsme řešili několik zvracejících dětí, noc nebyla klidná jako obvykle, ale nic závažného

Odkaz na fotky.

Pátek, 5. 7.

 • Táborové ráno, jakých jsme za pětadvacet let zažili bezpočet
 • Nechali jsme děti spát o něco déle, každá minutka navíc začíná být dobrá
 • Snídaně, úklid, prostě táborová rutina
 • V táborovém kruhu přidělujeme body za soutěžní úkoly ze včerejší etapy
 • Pořadí se trochu změnilo, bodové rozdíly však nejsou veliké, jsme stále na začátku
 • Vyhlášení Samálií 2019 se setkalo s ohlasem
 • Zástupci skupin si losují témata, která jsme vytipovali z minulých ročníků letního tábora
 • Letos se v galavečeru objeví pět různých témat: cirkusové vystoupení, večerníček, pohádka, pohádka pozpátku, písnička
 • V prvním přípravném dopoledni se ozývají první náměty, nápady, přemýšlí se, zapisuje se, škrtá se…
 • Zatím nemůžeme odhadnout, co se bude odehrávat
 • Při poledním klidu rozdáváme poštu a necháváme děti v klidu pročíst zprávy z domova
 • Odpolední program v družstvech probíhá v pohodě na louce, na vodě, v lese
 • Po večeři a chvilce volna ještě vyhlašujeme hry na louce pro pobavení, nikoli na body
 • Čas rychle běží, zvolňujeme tempo, usedáme do táborového kruhu, kdo chce, zpívá, nebo jenom poslouchá a rozjímá
 • Rozdáváme další písničku do našich zpěvníků
 • Za šera ukončujeme zpívání, předáváme službu a odcházíme do hajan
 • Program tím však nekončí, neboť na čtvrté a páté družstvo čeká překvapení – večerní přesun na neznámé místo (hezká louka v lesích nedaleko základny), kde budou spát pod hvězdným nebem
 • Pro někoho to možná bude poprvé, zítra se dozvíme, jak si to naši nejmenší užili
 • Druhé a třetí družstvo se chystá na spaní pod širákem v prostoru základny
 • Pouze první družstvo zůstává spát v chatičkách
 • Na základně už je klid, máme zprávu, že přesun malých proběhl v pohodě, v užším kroužku dolaďujeme zítřek a stejně jako děti jdeme spát někdo do chatičky, někdo ven

Odkaz na fotky.

Čtvrtek, 4. 7.

 • Ranní sluníčko slibuje příjemný letní den
 • Procitáme, vítáme nový den – každé družstvo má své ranní rituály
 • Snídaně, úklid a vrháme se do dopoledního programu
 • Družstva se střídají na lanových překážkách, někdo absolvuje malý orientační závod ve středisku, opět se hrají hry a soutěže
 • Dopoledne je krátké a už zase obědváme
 • Jako každý den polední klid
 • Ve 14:00 děti sedí v táborovém kruhu v očekávání dalšího Samova snění, ten už je totiž zase v posteli. Řeknu Vám, to je docela dobrá role.
 • Na nočním stolku drnčí telefon, Sam ho ve spánku zvedá a k údivu pamětníků se na druhé straně ozve Milín
 • Jeho charakteristické hlášky zní táborovým kruhem
 • Instruktoři i děti se rozhlížejí, kde se Milan schovává, odkud se vynoří, ale to je přeci Samův sen
 • Ze Samova snění a po jeho procitnutí se děti dozvídají, kam se jezdilo a jaký byl program letních táborů v letech 2000 – 2004
 • Poté skupiny plní táborové dovednosti na pěti stanovištích a soutěží o další bodové příděly: 1. jak správně založit ohniště, jaké jsou typy ohňů, bezpečnost při práci se sekerou a pilou + příprava malé pyramidy na večerní pečení buřtíků. 2. zdravověda v teorii i praxi, aneb zachraňte naši zdravotnici. 3. uzlování, 4. jak správně používat kolo + soutěžní jízda zručnosti, 5. vodácká abeceda + soutěžní jízda na kánoi mezi bójkami
 • Vše jak před léty za starých časů
 • Děti to bavilo a snad se i něco dozvěděly bez použití pana Googla
 • Po večeři vyhlašujeme koncertík, to byl totiž v té době úspěšný program, na který později navázaly ještě úspěšnější galavečery Samálie, které přetrvávají dodnes
 • Děti obětují i volno pro sebe a začínají hned tvořit
 • Vše se odehrává v přírodním divadle, skupiny se střídají v desetiminutových výstupech, publikum se dobře baví při pěveckých, tanečních a hudebních číslech
 • Vše bedlivě sleduje porota, která bude mít těžké hodnocení
 • Závěrečný potlesk ukončil poslední vystoupení a my přecházíme k připraveným pyramidkám, aby si děti po skupinách opekly buřtíka jako druhou večeři
 • Pět plápolajících ohýnků vypadá velice hezky, děti se baví a ani nepostřehly, že táborová základna je zahalena tmou
 • Ještě se scházíme v potemnělém táborovém kruhu, jako vždy následují informace k zítřejšímu dni, ale pak už odcházíme do chatiček
 • Jako každý večer dospěláci ještě dopřesňujeme plán dalšího dne a i my se těšíme do postelí

Odkaz na fotky.

Středa, 3. 7.

 • Budíček do azurového rána a místo tradičních rituálů se družstva připravují na opuštění základny, někdo nakládá lodě, někdo kouká do mapy, někdo si balí věci do batůžků
 • Po snídani uklízíme v chatičkách i na terasách a družstva postupně opouštějí základnu
 • Všechna družstva míří různými trasami do jednoho cíle a tím je stromový labyrint v Dolní Pěně a různými trasami se opět vracejí na základnu
 • V labyrintu se nikdo neztratil
 • Pouze první družstvo volí kombinaci: na kolech na Rozvodí, na lodích zpátky na základnu
 • Vody v řekách moc nebylo, ale i tak si to užili a stihli vše do večeře
 • Některé děti jsou unavené, ale všechny vypadají spokojeně
 • Po večeři volíme oddechový program a tančíme jeden tanec v rytmu country, rozdáváme poštu, nastiňujeme program na příští den a dříve než obvykle odcházíme do chatiček
 • Druhá večeře a základna rychle utichá
 • Dospěláci tradičně upřesňujeme program na zítra a také dříve než obvykle jdeme na kutě
 • Dobrou noc

Odkaz na fotky.