Archiv autora: Karel Trojan

Letní tábor „ZA POZNÁNÍM A DOBRODRUŽSTVÍM“ – 29. ročník

Termín: od soboty 1. 7. do soboty 15. 7. 2023.
Místo: RS Jemčina

Znovu se vydáme do kraje rybníků, luk a lesů v jižních Čechách. Jemčina je klidné místo uprostřed krásné přírody na řece Nežárce v trojúhelníku měst Třeboň – Jindřichův Hradec – Veselí nad Lužnicí.
Program: Stejně jako v předchozích letech chceme společně s Vašimi dětmi prožívat napětí a dobrodružství při hrách a soutěžích na souši, ve vodě, v klubovně. Znovu chceme prožívat romantické chvíle u ohýnků při kytaře, pozorovat hvězdnou oblohu při usínání ve spacáku. Pěšky, na kolech či na lodích chceme poznávat další současné i historické zajímavosti v okolí základny. Chceme se setkat se starými kamarády, rádi poznáme kamarády nové. Program tábora je připravován pro každé počasí, je tvořen s ohledem na věk dětí, jejich schopnosti a dovednosti. Děti mají s sebou vlastní kola, ostatní materiál (lodě, pádla, vesty, lana,…) zajišťuje pořadatel.

Letos nabízíme možnost účasti na našem táboře ve zkrácené variantě dětem ve věku 5 – 7 let v termínu 1. – 8. 7. 2023. Zvládnutí jízdy na kole této věkové kategorie není podmínkou, vítáme cyklisty i necyklisty, kteří se mohou tuto dovednost pokusit na táboře získat. Program bude přizpůsoben věku a dovednostem dětí.

Cena tábora: 8 900,- Kč zahrnuje: ubytování v chatkách s lůžkovinami, dopravu dětí, přepravu kol a společného materiálu, stravování 5x denně + pitný režim, pojištění, půjčovné za materiál, vstupné do památek, odměny a ceny v soutěžích, upomínkové předměty, provoz doprovodného vozidla, technické zabezpečení programu ad.
Cena pro malé děti v případě účasti pouze na týden – 4500,- Kč.

Přihlášku naleznete zde. Zašlete ji zpět co nejdříve na adresu info@samaspol.cz.
Zálohu 4 500,- Kč uhraďte, prosím, obratem po potvrzení přihlášky na účet číslo 248112399/0800, který je veden u Čs. spořitelny – Praha 9. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte, do poznámky uveďte jméno dítěte. Potřebná potvrzení pro příspěvek od zaměstnavatele na vyžádání rádi vystavíme.

Další informace týkající se potřebných věcí, času odjezdu a příjezdu, doplatku, programu a další včas obdržíte.

V případě, že bude pořadatel nucen zrušit konání tábora z důvodů vyšší moci, zejména změny nařízení a podmínek pro pořádání akce ze strany státu, stanoviska hygienických orgánů, místního úřadu apod. před jeho zahájením, nebo ukončit tábor předčasně z nařízení hygienika z důvodu výskytu infekce, platí pro vrácení zaplacených poplatků tato pravidla:
– zrušení tábora do 25. 6. 2023 – bude vráceno 100 % uhrazeného poplatku
– zrušení tábora v jeho průběhu, bude vrácena úměrná částka nevyčerpaná z uhrazené částky.

Případné konzultace na tel. čísle 736 426 442 – Lucie.

Na setkání se těší SAM a spol.

Sobota, 3. 7.

 • Nakládání na parkovišti v Letňanech bylo dlouhé, cesta na jih ještě delší.
 • Děti všechny kolony ale zvládly statečně a v pozdějším odpoledni, než jsme zvyklí, jsme všichni úspěšně dorazili na Jemčinu.
 • Po rychlé polívce, která všem žaludkům přišla vhod, jsme se vrhli na zabydlování chatiček a na táborové stavby. To máte: ohniště, hangáry na kola, díru na stožár, dřevo na oheň, maskovací sítě, …
 • Práci nám přerušila večeře, po krátkém odpočinku jsme se na to opět vrhli.
 • Děti už dobře vědí, co je třeba, každý přiložil ruku k dílu, vše bylo rychle hotovo, a tak jsme před slunce západem mohli poprvé usednout do táborového kruhu.
 • Klaplo to napoprvé. Vešli jsme se. Tleskáme si za dobře odvedenou práci.
 • Rozdělujeme děti do pěti družstev a následují první krátké hry a seznámení s kamarády a instruktory.
 • Po rychlé hygieně jdou děti na kutě a my usedáme k první poradě. Rokujeme, na mnoha chatičkách to brebentí, všichni si máme hodně co povědět.
 • Když základna utichne, jdeme do hajan i my.

Letní tábor „ZA POZNÁNÍM A DOBRODRUŽSTVÍM“ – 27. ročník BUDE

Základní informace k táboru:

Termín: od soboty 3. 7. do soboty 17. 7. 2021.

Znovu se vydáme do RS Jemčina = chatové středisko v tichém koutu na řece Nežárce.

Společně s Vašimi dětmi chceme znovu prožívat napětí a dobrodružství při hrách a soutěžích na souši, ve vodě, v klubovně.  Znovu chceme prožívat romantické chvíle u ohýnků při kytaře, pozorovat hvězdnou oblohu při usínání ve spacáku. Pěšky, na kolech či na lodích chceme poznávat další současné i historické zajímavosti v okolí základny. Chceme se setkat se starými kamarády, rádi poznáme kamarády nové. Program tábora je připravován pro každé počasí, je tvořen s ohledem na věk dětí, jejich schopnosti a dovednosti.

Cena tábora: 7.100,- Kč zahrnuje: ubytování v chatkách s lůžkovinami, dopravu dětí, přepravu kol a společného materiálu, stravování 5x denně + pitný režim, pojištění, půjčovné za materiál, vstupné do památek, odměny a ceny v soutěžích, upomínkové předměty, provoz doprovodného vozidla, technické zabezpečení programu ad.

Zálohu 1.000,- Kč uhraďte, prosím, do deseti dnů od potvrzení přihlášky na účet číslo 248112399/0800, který je veden u Čs. spořitelny – Praha 9. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte. Zaplatit můžete po dohodě osobně proti potvrzení. Potřebná potvrzení pro příspěvek od zaměstnavatele na vyžádání vystavíme.

Další informace týkající se doplatku, programu, zabezpečení tábora, potřebných věcí, času odjezdu a příjezdu a další včas obdržíte.

V případě, že bude pořadatel nucen zrušit konání tábora z důvodů vyšší moci, zejména změny nařízení a podmínek pro pořádání akce ze strany státu, stanoviska hygienických orgánů, místního úřadu apod. před jeho zahájením, nebo ukončit tábor předčasně z nařízení hygienika z důvodu výskytu infekce, platí pro vrácení zaplacených poplatků tato pravidla:

– zrušení tábora do 30. 6. 2021 – bude vráceno 100 % uhrazeného poplatku

– zrušení tábora v jeho průběhu, bude vrácena úměrná částka nevyčerpaná z uhrazené částky.

 

Nenechávejte přihlášky na poslední chvíli. Přihlášku najdete na stránkách SAM a spol. zde.

Zašlete ji zpět na adresu samaspol@seznam.cz.

 

Případné konzultace na tel. číslech 603 902 252 – Sam, 736 426 442 – Lucka.

 

Na setkání se těší Sam a spol.

Pátek, 14.7.2017

Pátek, 14.7.

 • Dobré opět chladné ráno
 • Před budíčkem jsme nachystali country salon, budíme děti a společně vítáme poslední den v rytmu country
 • Nezbytné ranní rituály, kromě úklidu jako vždy, uklízet se dnes již nevyplatí, vše to budeme hrnout do kufrů
 • Naposledy se scházíme v táborovém kruhu, vlajka klesá po stožáru dolů, troubíme závěrečnou fanfáru
 • Příběhy letošního tábora končí
 • Nechte si od dětí vše vyprávět, pokud nebudou chtít hned, dejte jim čas, musí vše vstřebat
 • S vašimi dětmi jsme si to užili, bylo to hezké a bylo toho dost
 • Jako vždy jsme zase všechno nestihli, ne všechno se vydařilo přesně podle našich představ, ale bude-li nějaké příště, tak se k tomu jistě vrátíme

P. S.

–      Nezapomeňte, na parkoviště do Letňan dorazíme dnes, tedy v pátek, 14:30- 15:00

–      Děti mají ve svých zavazadlech lékařský posudek, který jsme od vás převzali v úvodu, a pedály, které bylo opět nutné vytočit z klik

–      Kdyby děti přivezly něco navíc, nebo naopak něco chybělo, volejte, pište, vyřešíme

–      V průběhu prázdnin zveřejníme všechny fotky z tábora, kdy a kde je najdete, vám oznámíme

P. P. S.

–      Pokud jedete na dovolenou, užijte si ji, přejeme vám hezké léto

 

Sam

Fotky

Čtvrtek, 13.7.2017

Čtvrtek, 13. 7.

 • Dobré ráno bez deště, nejchladnější, co jsme tu letos zažili
 • Máme před sebou poslední celý táborový den, ale i dnes se držíme ranních rituálů
 • Po snídani v táborovém kruhu přidělujeme body za adventní putování, pořadí skupin se opět lehce promíchalo, je to těsné, rozhodnou už jen body za v úterý odehraná představení
 • V družstvech pak probíhají programy pod názvem poslední šance, před obědem každé družstvo hodnotí s instruktorem letošní tábor
 • Padají slova chvály i drobné připomínky
 • Po obědě děti čistí kola a vrháme se na likvidaci základny
 • Hangáry jsou suché – balíme, lana jsou suchá – balíme, děti kompletují a balí další společný materiál
 • Práce nám jde docela od ruky
 • Aniž bych někoho určoval, koukám, v táborovém kruhu stojí hranice na závěrečný slavnostní oheň
 • Po práci všichni probíháme sprchou
 • Večeře, chvilka pro sebe a už zvoníme k závěrečnému programu
 • Kde jinde by se měl odehrát než v táborovém kruhu u ohně
 • Z každého družstva vybraný zástupce přináší pochodeň a slavnostní oheň rychle zaplál
 • Tiše stojíme v kruhu a promítáme si film z uplynulých táborových dní
 • Mezi zpíváním vyhlašujeme vítěze v jednotlivých kategoriích a předáváme ceny Samálie 2017
 • Přidělujeme poslední body do skupin za jednotlivá představení, a protože děti průběžné výsledky pozorně sledovaly, rychle si spočítaly, jak to dopadlo
 • Naposledy se skupiny scházejí v tomto složení a přebírají drobné ceny za páté až první místo
 • A zase zpíváme
 • Oheň příjemně hřeje, v táborovém kruhu je útulno
 • Nastává čas díků, děkuji skvělým dětem, děkuji všem instruktorům, večer se pomalu chýlí ke svému konci
 • Poslední blok písniček už je v pomalém tempu a Pramínek vlasů vše zakončuje
 • Některé děti jdou spát ven, proč ne, vždyť máme den posledních šancí
 • Protože tábor končí až zítra na parkovišti, platí domluvená večerka, ve 23:00 základna utichá, slyšíme klábosit jen děti zalezlé ve spacácích venku
 • I my na lampárně hodnotíme, na první dobrou si sdělujeme postřehy, rozdělujeme si úkoly pro zítřejší dopoledne, kdy musíme ještě vše dobalit, zabalit, naložit
 • Chladnou nocí odcházíme do chatiček, dobrou noc

Fotky

Středa, 12.7.2017

Středa, 12. 7.

 • Dobré ráno v 7:45
 • Ranní rituály zvládáme bravurně, jenom ten úklid nám trochu pokulhává, ale zase to tolik nehrotíme
 • Dopolední program probíhá v družstvech
 • Po poledňáku už naposledy vstupujeme do obýváků starých Vajlingových, ti se opět trochu dohadují a škádlí nad pohlednicemi od vnoučat, které píší z letního tábora
 • Dočítají se o zimě, která náhle na Jemčinu dorazila, ale vnuk píše, že jim to nevadí, bo mají zimní oblečení s sebou
 • Babka zkouší naladit TV Tudoz, jsou s dědkem zvědaví, zda se v pořadu Jihočeské kalendárium objeví zmínka o zimě
 • Z televizoru však znějí jenom koledy, a tak usuzují, že na Jemčině je čas adventu a Vánoce klepou na dveře
 • Tudoz však mlčí
 • Před děti předstupuje Lucka a vysvětluje pravidla poslední soutěže
 • Skupiny vybavené odpolední svačinou, pitím a pláštěnkami se v deseti minutových intervalech vydávají na trasu putování, při kterém budou plnit různé veselé i vážné úkoly a disciplíny situované do období adventu a Vánoc
 • Například na jedněch lyžích musí celá skupina najednou překonat vyznačenou trať, absolvují běh v lyžařských botách, jízdu na bobech, loví rybí oko, musí se přejíst, aby viděli zlaté prase
 • Dozvědí se, kdo a kdy rozsvítil první vánoční strom v Čechách, kdo nosí dárky v různých zemích, kdo roznáší betlémské světlo a další
 • Základna osiřela, s instruktory, kteří nejsou na stanovištích, chystáme klubovnu na slavnostní večeři
 • Poslední skupina se vrací, začíná pršet, což nám trochu hatí plány
 • V dešti se přemisťujeme do klubovny – stoly jsou upraveny tak, že sedíme všichni pospolu, svíčky vrhají decentní světlo, z reproduktorů se line Vivaldiho Čtvero ročních období
 • Řízek s bramborem dotváří sváteční atmosféru
 • Program tábora finišuje
 • Volno pro sebe si děti po večeři moc neužijí, prší
 • Venku je nevlídno, proto narychlo chystáme biograf Jemčina
 • Pohádku Anděl páně přijala většina dětí s nadšením a umocňujeme tím i zaměření dnešního odpoledne
 • Nechceme v letním měsíci uměle vyvolávat vánoční náladu, ale když už jsme v Kalendáriu došli až sem, nadělujeme dětem do družstev pod stromečky dárek, děti pak také rozbalují dárky, které si v půlce tábora vyrobily navzájem dle losování
 • Obloha je stále zatažená, tma houstne, okolo osvícených stromů se hemží děti v zelených trikách, které od nás dostaly
 • Z triček o dárečků od neznámého kamaráda měly děti radost
 • Čas se naplňuje, děti odcházejí za hygienou, i přes pokročilou hodinu se některým do chatiček nechce
 • Nedá se nic dělat, dnešní den končí, zítra nás čeká ten poslední
 • Necháváme svítit stromy a dospěláci se scházíme na lampárně a upřesňujeme pokyny na zítřek
 • Prudký déšť pomalu pozhasínal svíce okolo stromů, i my se rozcházíme do postelí
 • Déšť příjemně bubnuje na střechy chatiček, jinak zde vládne ticho a klid
 • Dobrou noc

Fotky

 

Úterý, 11.7.2017

Úterý, 11.7.

 • Dobré ráno
 • Nebudete tomu věřit, ale na Jemčině udeřila krutá zima, napadl první sníh, od rána mrzne, až praští
 • Oblékáme se proto do péřovek, kulichů, nasazujeme rukavice a jdeme budit děti
 • Rozespale nechápou, co se děje, ale na rozcvičku přijdou v zimním vybavení – kulich, rukavice šála
 • Před lampárnou někdo zapíchl lyže
 • Vracíme se k tradiční rozcvičce doby předrevoluční, v dlouhém dvaasedmdesáti-hlavém zástupu probíháme základnou, na hřišti tvoříme kolečko a na počítání provádíme nejrůznější cviky
 • Děti na nás stále vrhají udivené pohledy
 • Rozcvičku zakončujeme děláním andělíčků „v čerstvém prašanu“
 • Příjemně zahřáti, ale už odstrojeni odcházíme na snídani
 • Náhlá zima nezaskočila jenom nás, ale i televiz Tudoz, stejně jako Medarda i Aladina, kteří nás o změně počasí vůbec neinformovali
 • Dopoledne hrajeme společnou velkou hru motivovanou zimou, děti sněhovými koulemi trefují pobíhající noty, při úspěšném zásahu od nich dostávají části textu koledy
 • Pravidla jsou ještě složitější, ale to si nechte vyprávět doma
 • Koledu po návratu na základnu musí složit v celek, co nejrychleji se ji učí nazpaměť, předstupují před Tři krále a společně ji zpívají
 • Těsně před obědem tříkrálovou koledu společně zapěje celý tábor
 • Některé děti a možná i vy doma už tušíte, že Jihočeské kalendárium bude zakončeno vánočním dobrodružstvím, nechme se překvapit
 • Přestože měl být polední klid na lůžku, skupiny se spontánně scházejí a dolaďují přípravy na dnešní galavečer
 • Odpolední program probíhá v družstvech, v permanenci jsou opět lodě, Kubb, nové lanové překážky, které nám postavil Klavido, a další hry a soutěže
 • Večeře byla rychlá, bufet se dnes téměř nekonal, chvilku pro sebe děti obětovaly posledním nácvikům
 • Všichni jsou nervózní, ale zdá se, že se všichni těší
 • První, druhé, třetí zvonění a je to tady
 • Hlediště se zaplnilo, losujeme pořadí, v jakém budou jednotlivé herecké soubory vystupovat, a večer se rozbíhá
 • Opět jsme příjemně překvapeni, těžko se to popisuje
 • Střídají se žánry a pojetí – můžeme shlédnout film o filmu, úryvky z natáčení, nahlédneme do zákulisí, jsme svědky výběru herců v castingu a skvělých režijních i hereckých výkonů
 • O humorné dialogy není nouze
 • Hlediště pomalu halí šero, vedle loučí osvěcujeme scénu reflektory, připadáme si jako ve skutečném divadle
 • Po desáté hodině je dohráno, potlesk patří všem účinkujícím, už teď je jisté, že porota to zase bude mít těžké
 • Ač neradi, ale přehazujeme výhybku do táborových kolejí
 • Předáváme službu na další den a rychle se odebíráme do chatiček
 • Nezbytná hygiena, druhá večeře, děti si ještě chvíli sdělují dojmy, dlouho však klábosit nevydrží
 • Úklid nám zítra nezávidím
 • Záviděníhodné není ani naše noční sezení, zítřejší závěrečná vánoční etapa je nám celkem jasná, co nám však jasné není, jsou nominace na ceny Samálie 2017
 • Rokování ukončujeme až dnes, dobrou noc

Fotky

Pondělí, 10.7.2017

Pondělí, 10. 7.

 • Nedobré ráno, slunce svítí, ale nikomu se z postele moc nechce, noc byla krátká
 • Dobré ráno, ranní rituály dnes nectíme, po rychlé hygieně odcházíme rovnou na snídani
 • Na všech pokojích to vypadá po nočním dobrodružství jako po výbuchu, proto po snídani důkladně uklízíme
 • Přípravám na galavečer Samálie 2017 věnují skupiny celé dopoledne
 • Polední klid po obědě děti konečně samy od sebe tráví na lůžku
 • Je na nich znát, že jdeme do táborové cílové rovinky
 • Program pokračuje odpolední etapou zaměřenou na podzim
 • Ve zpravodajství TV Tudoz vedle zpráv z domova, ze zahraničí, sportu a kultury hlasatelka hovoří i o podzimních tradicích
 • Z televizní obrazovky se mimo jiné dozvídáme, že na podzim je každoročně vyhlášen Světový den cyklistiky
 • Sportovní komentátor Juraj Přehazka pak v živém vstupu oznamuje, že den cyklistiky na Jemčině vychází právě na dnešek a slibuje, že ve druhé části odpoledne se přihlásí přímo z prostoru, kde se budou konat dva cyklistické závody
 • Poté se skupiny rozcházejí a formou štafetové hry sbírají brambory, které budeme péci ve žhavém popelu
 • Protože se venku rozpršelo, skupiny v klubovně vyrábějí dekorativní draky, což je další symbol podzimu
 • My je však pouštět nebudeme
 • Déšť ustává, bouře nás minula jen těsně, a tak se s koly přesouváme do místa konání závodů
 • Komentátor znovu připomíná smysl Světového dne cyklistiky, všechny děti si projíždějí trasu prvního závodu, a sice paralelního krosu
 • Kapitáni rychle ze svých týmů vybírají nejlepší jezdce z kategorie nejmladších, středních i nejstarších dětí
 • Závod se jede štafetově, o dramatické situace opět není nouze
 • Některé závodníky vyřadí z bojů o dobré umístění pád, některé technické problémy
 • Všichni závodníci absolvovali závod bez zranění
 • Po krátké pauze se přemisťujeme do prostoru druhého závodu, který je atypický už podle názvu – Šerpův cyklonos
 • Na kole obvykle jezdí děti, v tomto závodě však kolo jede na dětech – z každého týmu usednou vybraní jedinci na kolo, zbytek týmu kolo zvedne a nese po vytyčené trase
 • Technické pasáže dělají některým týmům problémy, ale všichni se s nástrahami tratě úspěšně vyrovnali
 • Podle dosažených časů se týmy řadí do výsledkové listiny
 • Závody končí, jen tak tak stíháme posunutou večeři
 • Při večerním sezení v táborovém kruhu děti představují vyrobené draky, my za oplátku přidělujeme body do výsledkové listiny za odpolední soutěže, skupiny zavěšují na své stromy podzimně zbarvené listy, přitom si pochutnáváme na pečených bramborách
 • Třetina dětí přiznává, že takto pečenou bramboru jedí poprvé
 • Hodnocení vydařených draků porota odkládá do pozdních večerních hodin
 • Skupiny ještě vítají nabídnutý čas na první generální zkoušky svých představení
 • Protože dnes je potřeba jít spát brzy, zvonečkem zkoušky brzy ukončujeme
 • Při posledním dnešním sezení rozdáváme poštu, druhou večeři a od nejmenších družstev se ukládáme ke spánku
 • Ani dospěláci nevedeme dnes dlouhá rokování a upadáme do postelí
 • Dobrou noc

Fotky

Neděle, 9.7.2017

Neděle, 9.7.

 • Ranní prudký déšť, který v 5:00 bušil na plechové střechy chatiček, moc lidí neprobudil. To je dobře, protože jsme se všichni těšili, že si pospíme až do osmi hodin.
 • Dobré ráno
 • Po dešti ani památky, obloha je už zase modrá
 • Nejstarší děti se jdou osvěžit do řeky, ostatní družstva vítají nový den tradičně krátkou soutěží či hrou
 • Dnes máme všechno o půl hodiny posunuté, je totiž neděle a máme dost času
 • Po snídani a úklidu jdou děti hromadně na návštěvu k Vajlingům. Ti mají novou sedačku i nový 3D televizor a náležitě si to pochvalují
 • Tentokrát na první pokus babka Vajlingová naladila program stanice Tudoz, kde zrovna běží reklamy na vánoční dárky, které lze jednoduše vyrobit doma
 • Také vás štve, jak to do nás ta média s předstihem hrnou? Televize Tudoz není výjimkou.
 • Děti pak losují z dědkovi čepice jména kamarádů, pro které budou dopoledne vyrábět vánoční dárky
 • Babka vše pozorně sleduje a pro pořádek zapisuje
 • Poté si děti vybírají z nabízených činností a pod vedením instruktorů tvoří
 • Kdo má hotovo, dáreček ještě zabalí a uloží ho do nůše
 • Nadělovat se bude až…
 • Co děti vyrobily pro své kamarády, vám samy prozradí až doma
 • Já vám prozradím, že si mohly vybrat ze šesti stanovišť, kde tvořily dárečky z modelovací hmoty Fimo, nebo z kolíčků a barevných papírů, z bavlnek, drátovaly, barvily kameny nebo dřevěné destičky
 • Občas se zatáhne, o poledňáku lehce zaprší
 • Při odpoledním programu je dusno, přijde bouřka nebo ne?
 • Děti se baví při hrách a soutěžích v družstvech
 • Nadešel čas večeře, děti mají opět chvilku pro sebe, my chystáme salón na country tance
 • Přestože tuto zábavu už pár let nechceme zařazovat, děti si ji vždy vyžádají
 • Letošní tancování je o to náročnější, že je málo kluků a do salonu vstupují zajímavé páry
 • Kdo neumí, rychle se učí jednoduché tance, příjemná tři čtvrtě hodinka rychle ubíhá
 • Děti se jdou převléci, usedáme do táborového kruhu, opět se rozeznívají kytary
 • Zpěv přerušujeme opékáním buřtů
 • Děti posíláme spát postupně od nejstarších družstev, všichni už něco tuší
 • V táborovém kruhu je téměř tma, oheň dohořívá, nejmenší děti sedí v očekávání, co se bude dít
 • Náhle mezi nás vstupuje měsíc leden a posílá děti po dvojicích na trasu osvícenou svíčkami, kde na ně na 11 stanovištích čekají jednotlivé měsíce, u kterých musí splnit jednoduché úkoly
 • Noční romantika, některé děti se trochu bojí, ale všechny dvojice prošly celým rokem v pohodě
 • Krátce po 23. hodině jsou všichni v postelích a my budíme družstva číslo dva a tři
 • Starší děti odcházejí od ohně po jednom, na trase na ně čekají tajemné postavy
 • I na starší čeká v lese jednoduchý úkol, nechte si vyprávět
 • Některé starší děti odhodily masku suverénů a odcházejí do temného lesa s nejistotou
 • Druhé družstvo ukončuje hru a vrací se do chatiček, děti ze třetího družstva končí na louce, kde zalézají do spacáků a usínají pod širým nebem u malého ohýnku
 • První družstvo, které dnešní noční hry připravilo, odchází po důkladném odlíčení také do postelí
 • Pro nás to však ještě nekončí, vše sklízíme a ve 2:30 i my uléháme
 • Tak dobrou noc, nebo dobré ráno?

Fotky