Archiv pro rubriku: Letní tábor 2022

Středa, 6. 7.

 • V noci jsme opět zaslechli hřmění, ráno je chladněji, ale neprší.
 • Nic nebrání tomu, abychom se hned po snídani začali připravovat k prvnímu opuštění základny.
 • Druhé a třetí družstvo vyrážejí na kole směr Třeboň, jednička se vydává pěšky podobným směrem s tím, že uvidí, kam je nohy zanesou.
 • Zanesly je do nedalekého střediska Ovčín, kde se vyřádily na lanových překážkách. Navštívili Stráž nad Nežárkou, cestou plnili různé zajímavé úkoly, na zpáteční cestě se vykoupali v pískovně. Dorazili s úsměvem na rtech a ještě plnili poslední úkol – vyfotit se s duchem.
 • Dvě mladší družstva v pohodě zvládla cestu do Třeboně, kde v menších skupinkách směňovala svíčku za další předměty.
 • I oni se vrátili spokojení s tím, co prožili. Kdo chtěl, zvládl ještě koupačku v Nežárce.
 • Po večeři mají děti zaslouženou chvilku pro sebe.
 • Scházíme se v táborovém kruhu, kde po dlouhé době rozdělujeme zlaťáky z naší pokladnice, skupiny získávají i stužky za hry svatojánské slavnosti. Přivazují je na své májky, které se hezky zbarvují.
 • Zůstáváme v táborovém kruhu a rozdělujeme další úkoly – holky připravují těsto, kluci rozdělávají oheň, ořezávají klacky, rozjíždí se velkovýroba trdelníků. Větší kluci učí mladší pracovat s nožem, hezká podívaná, jak každý dělá, co ho baví.
 • Zatímco těsto kyne a uhlíky se rozpalují, povídáme si, co jsme zažili.
 • K práci hrajeme dětem méně známé písničky, někteří si přisedávají a poslouchají, hlavní pozornost je ale věnována ohništi, kde se na dlouhých klaccích pečou namotaná trdla.
 • Je třeba trpělivost, na první ochutnávku čekáme celkem dlouho, ale vyplatilo se, dílo se podařilo.
 • Inspirováni bludičkovým lektvarem, připravily děti i bylinkovo-borůvkový čaj, pochutnáváme si na vynikající sladké druhé večeři.
 • Do postelí se tentokrát odebíráme postupně, od nejmladších dětí, když se dopeče poslední trdlo, jdou spát i ti nejstarší.
 • Dospěláci máme tradiční program plánovaní dalšího dne na lampárně.
 • Má přijet pouť, i kolotoč prý bude!
 • Dobrou noc.

Odkaz na fotky.

Úterý, 5. 7.

 • Nad ránem nás všechny probudil vydatný déšť, na střechy chatiček bubnovala vytrvalá kapela.
 • Protože dešťový koncert pokračoval i ráno, nechali jsme děti trochu pospat a bez vítání dne se vydali rovnou na snídani.
 • A protože déšť neustával ani po snídani, strávili jsme první část dne v klubovně.
 • Znovu mezi nás přišel starosta Liška, poděkoval dětem za příspěvek do obecní pokladny a slíbil, že ho bude rozdělovat spravedlivě podle zásluh.
 • Obdaroval děti látkovými měšci, do kterých si mohou získané zlaťáky ukládat.
 • Děti si pytlíčky dotvořily dle vlastní fantazie pastelkami, fixami či výšivkami a rovnou obdržely první zlaťáky za vztyčené májky.
 • Po svačině jsme si v klubovně zahráli živé verze několika stolních her, např. Člověče nezlob se, kdy se děti samy staly figurkami.
 • Během poledního klidu se počasí konečně umoudřilo a my jsme se začali těšit na Svatojánskou slavnost pod širým nebem.
 • Na lompsamaské návsi se opět sešla místní omladina, chlapci se vydávali pro svatojánský poklad, dívky vily věnce, když do toho vběhla bludička a všechny zúčastněné obloudila.
 • Ještěže do Lopsamas zavítali obyvatelé z vesnic Sládkov, Kšezamje, Hantilopy a Letožáry a pomohou naše kamarády vysvobodit.
 • Nejprve plní různé úkoly na stanovištích, za jejich zvládnutí získají kuličku, kterou odnášejí do svého domečku. Cestou je však nesmějí chytit chytači z ostatních vesnic. Podle mapy skládají indicie, ze kterých se dozvídají, že na chlapce a děvčata čeká odlišný úkol.
 • Dívky se vydávají na louku sbírat bylinky, které mají o svatojánské noci obzvlášť zázračnou moc. Z natrhaných bylin vijí věnečky, které později dle tradice pustíme po vodě.
 • Chlapci zatím putují za bludičkami, od kterých se dozvědí, že mají vymyslet bojovný pokřik a připravit bylinný lektvar, který zruší kouzlo.
 • Po večeři se pak opět scházíme společně v táborovém kruhu k rituálu, v němž se nám podaří osvobodit očarované bludičkami, na samý závěr pak dívky hodí do vody věnečky uvité z kvítí.
 • Další povedený den je za námi, děti odcházejí do hajan a dospěláci jdeme chystat trasy pro zítřejší celodenní výlet.

Odkaz na fotky.

Pondělí, 4. 7.

 • Znovu se budíme do slunečného rána a ve družstvech vítáme nový den.
 • Po snídani se táborový kruh proměňuje v jihočeskou náves obce Lopsamasy, na kterou přibíhají místní děti cvrnkat kuličky – tradiční jarní zvyk.
 • Jenomže je to moc nebaví, pořád hrají se stejnými dětmi, všech slavností se účastní stále ti stejné obyvatelé vesnice a oni by rádi poznali nové tváře.
 • Do všeobecné nespokojenosti přichází švarný mládenec s dlouhou kulatinou. No jo! Vždyť se blíží první máj – je třeba postavit májku! Ale vždyť ji zase stejně někdo ukradne, jako loni…
 • Další vlnu nevole utíná příchod starosty, mlynáře Lišky. A konečně je tady i dobrá zpráva – podařilo se mu vyjednat spolupráci s okolními vesnicemi, dívky i mládenci přijali pozvání prožít spolu s lopsamaskými jejich tradiční letní zvyklosti – zúčastní se Svatojánské slavnosti, pouti, pomohou při sklizni a senoseči. To je najednou radosti!
 • Starosta dokonce sehnal i portréty obyvatel těchto spřátelených vesnic, vyvěšuje je na úřední desky a brzy v táborovém kruhu stojí čtyři právě vzniklé soutěžní skupiny.
 • Jejich prvním úkolem je vymyslet název své vesnice, zvolit si starostu a další funkcionáře, vytvořit a vztyčit májku.
 • Rovnou také získávají první stužky k zavěšení – kdo rychleji vyluští více šifer, získá více stužek.
 • Dětem se kouří z hlav, práší za patami, stužky jsou rychle vysbírány a skupiny se vrhají na výrobu májek.
 • Tvořivou činnost přerušuje oběd, po kterém následuje herní program v družstvech na základně a v nedalekém lese.
 • Po večeři dokončujeme načaté dílo, v táborovém kruhu vztyčujeme 4 májky.
 • Skupiny nám postupně představují své obyvatele i své výtvory, každá májky je originální, je vidět, že každá vesnice má své vlastní zvyklosti.
 • Přichází také lopsamaský pokladník a kronikář v jedné osobě a vybírá od dětí knoflíky – zlaťáky – příspěvek do obecní pokladny.
 • Protože je znát únava třetího dne, zakončujeme večer v táborovém kruhu a všichni se brzy odebíráme po druhé večeři do postýlek.
 • Dospěláci chystáme ještě před lampárnou první celotáborovou letní slavnost – zítra nás totiž čeká Svatojánská noc.
 • Nechte se překvapit.

Odkaz na fotky.

Neděle, 3.7.

 • Ráno začínáme každodenním rituálem – děti se schází ve družstvech k přivítání nového dne krátkou hrou, veselou aktivitou na probuzení. Je pěkně, někteří poprvé rovnou smočí palce v Nežárce.
 • Po snídani se pak vrháme na táborové práce, aby náš tábor vypadal tak, jak jsme zvyklí – stavíme hangáry pro kola, kopeme ohniště, díru na stožár, z klád stavíme táborový kruh.
 • Všichni se zapojují, brzy je hotovo, slunce přitápí, před obědem stihneme pár her ve družstvech i koupel v Nežárce, která všem přijde vhod.
 • Odpolední program zahajujeme poprvé v táborovém kruhu – test vyšel, všichni se pohodlně vejdeme.
 • Na kolech se pak přesouváme do lesa za téčko natahat dříví na oheň. Zároveň zjišťujeme, že v lese je dost borůvek, méně komárů, to je dobrá zpráva.
 • Některá družstva rovnou využívají les ke hraní her, někteří se vrací na základnu, kde hrají hry, tvoří, koupou se.
 • Po večeři zbývá poslední úkol – zpracovat přivezené dřevo a připravit slavnostní táborový oheň.
 • Děti fungují skvěle, po půl deváté se přioblékáme, vysvětlujeme si důstojnost posezení u slavnostního ohně.
 • Pro hodně dětí je to poprvé, přesto velmi rychle nasávají slavnostní atmosféru, oheň hoří, vztyčujeme samáckou vlajku, troubíme fanfáru.
 • Tábor žije, 28. ročník je slavnostně zahájen.
 • Po prvních písních novým dětem rozdáváme naše zpěvníky – pamětníky. Ty neslouží jen ke zpívání, děti si do nich mohou zakládat pamětní listy, diplomy či glejty z našich akcí.
 • A pak už jen zpíváme a zase zpíváme. Táborový kruh je letos spíš takový kroužek, o to lépe se všichni vzájemně slyšíme. Radost poslouchat.
 • Když nás všechny zahalí tma, je čas jít spát.
 • Předáváme službu, pár pokynů na příští ráno, Pramínek vlasů a dobrou noc.
 • Byl to hezký den.

Odkaz na fotky.

Sobota, 2.7.

 • Za dobrodružstvím se letos vydáváme od samého začátku.
 • Scházíme se na parkovišti hlavního pražského nádraží a všichni jsme zvědaví, jak se nám naše táborová výbava povede naložit.
 • Všichni přikládají ruku k dílu, jde nám to dobře, hromady mizí v útrobách vozů a vleků, až na parkovišti zůstávají jen natěšené děti.
 • Cesta vlakem se mírně zadrhne hned na startu, vlak nabírá zpoždění, podaří se ale vyjednat, aby na nás přípoj ve Veselí počkal, v Mnichu nakonec děti vystupují jen o malinko později, než bylo v plánu.
 • Na nádraží se k nám připojují další táborníci, kteří si přesun na kole nechtěli nechat ujít.
 • Dáváme si malou jízdu zručnosti, abychom se sžili se svými oři, a pak se po družstvech vydáváme do naší základny na Jemčině.
 • Všichni přijíždějí s úsměvem, zdá se, že si cestu užili.
 • Dorazila i všechna ostatní doprovodná vozidla, uf, máme to za sebou a vrháme se do ubytování, vybalování, povlékání….
 • Do večera mají všichni svou postel, jsou zabydleni.
 • Další táborové práce a stavby necháváme na další den a po večeři se seznamujeme s prostředím základny, s novými kamarády, se svými instruktory.
 • Ve družstvech hrajeme seznamovací hry, nové děti se začleňují do naší táborové rodiny.
 • Po družstvech se pak rozcházíme do chatiček, moc to neprotahujeme, je třeba šetřit síly.
 • Naopak my dospěláci máme na lampárně spoustu práce – zabydlujeme, vybalujeme, rozdělujeme úkoly na další dny.
 • Rokujeme venku, hvězdné nebe jako nad Jemčinou totiž jen tak někde nespatříte.

Letní tábor „ZA POZNÁNÍM A DOBRODRUŽSTVÍM“ – 28. ročník

Základní informace k táboru:

Termín: od soboty 2. 7. do soboty 16. 7. 2022.

Znovu se vydáme do RS Jemčina = chatové středisko v tichém koutu na řece Nežárce.

Společně s Vašimi dětmi chceme znovu prožívat napětí a dobrodružství při hrách a soutěžích na souši, ve vodě, v klubovně.  Znovu chceme prožívat romantické chvíle u ohýnků při kytaře, pozorovat hvězdnou oblohu při usínání ve spacáku. Pěšky, na kolech či na lodích chceme poznávat další současné i historické zajímavosti v okolí základny. Chceme se setkat se starými kamarády, rádi poznáme kamarády nové. Program tábora je připravován pro každé počasí, je tvořen s ohledem na věk dětí, jejich schopnosti a dovednosti.

Cena tábora: 7 600,- Kč zahrnuje: ubytování v chatkách s lůžkovinami, dopravu dětí, přepravu kol a společného materiálu, stravování 5x denně + pitný režim, pojištění, půjčovné za materiál, vstupné do památek, odměny a ceny v soutěžích, upomínkové předměty, provoz doprovodného vozidla, technické zabezpečení programu ad.

Cena pro malé děti v případě účasti pouze na týden – 3600,- Kč.

Zálohu 4 000,- Kč uhraďte, prosím, do deseti dnů od potvrzení přihlášky na účet číslo 248112399/0800, který je veden u Čs. spořitelny – Praha 9. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte, do poznámky uveďte jméno dítěte. Zaplatit můžete po dohodě osobně proti potvrzení. Potřebná potvrzení pro příspěvek od zaměstnavatele na vyžádání vystavíme.

Další informace týkající se doplatku, programu, zabezpečení tábora, potřebných věcí, času odjezdu a příjezdu a další včas obdržíte.

 

Snad se letos vyhneme covidové hrozbě, ale přece jen…

V případě, že bude pořadatel nucen zrušit konání tábora z důvodů vyšší moci, zejména změny nařízení a podmínek pro pořádání akce ze strany státu, stanoviska hygienických orgánů, místního úřadu apod. před jeho zahájením, nebo ukončit tábor předčasně z nařízení hygienika z důvodu výskytu infekce, platí pro vrácení zaplacených poplatků tato pravidla:

 • zrušení tábora do 30. 6. 2022 – bude vráceno 100 % uhrazeného poplatk
 • zrušení tábora v jeho průběhu, bude vrácena úměrná částka nevyčerpaná z uhrazené částky.

 

Nenechávejte přihlášky na poslední chvíli. Přihlášku najdete na stránkách SAM a spol. zde.

Zašlete ji zpět na adresu kalkusovalucie@seznam.cz.

 

Případné konzultace na tel. číslech: 736 426 442 – Lucka, případně 603 902 252 – Sam.

Na setkání se těší SAM a spol.